Wołanie do Matki Bożej

O Matko Boga,
w Tobie nasz Ojciec znalazł upodobanie,
w Tobie Syn Boży obrał mieszkanie,
w Tobie Duch Święty, który Cię ocienił,
objawił Matkę Boga.
Przez Ciebie, Boża Rodzicielko,
Bóg pojednał się z nami w niebie i na ziemi.

Matko Boga, nadziejo nasza,
przyjaciółko sierot, orędowniczko pielgrzymów,
radości strapionych, która się wstawiasz
za uciśnionymi i ubogimi;
Ty, która znasz naszą nędzę, uwolnij nas!
Wyśpiewałaś przecież, że Pan Bóg
głodnych nasycił dobrami, a bogaczy odprawił.
O Matko Boga, strzeż nas i ochraniaj
przez wszystkie wieki!

O Panno, Matko Boga,
Ty przyniosłaś światłu niedostępne Światło,
rozjaśnij swoim blaskiem mroki mego serca
i podaj mi rękę, by mi towarzyszyć
na drodze zbawienia oddając Bogu wieczną chwałę.

Matko Boga, która jesteś z Synem
w matczynej bliskości,
wstawiaj się nieustannie za nami,
bo tylko Ciebie my, chrześcijanie,
możemy zaofiarować Bogu jako miłą Mu ofiarę.
O czysta Matko Boga,
która zrodziłaś wieczny Pokój,
wybaw nas z niebezpieczeństw,
byśmy żyli w pokoju
przewyższającym wszystko.

Modlitwy: