23. DZIEŃ

O BOŻE, TWOJE MIŁOSIERDZIE JEST BEZ GRANIC.
W duchu pokory i z sercem skruszonym przychodzę do Ciebie
i proszę o przebaczenie win, które dziś popełniłem.
Przebacz, że myślą i wyobraźnią błąkałem się po sprawach grzesznych i nieprzyzwoitych.
Przebacz, że dałem się ponieść gniewowi, źle się wyrażałem i bliźnim bytem zgorszeniem.
Przebacz też dobry Ojcze, że zaniedbałem czynić dobrze,
gdy ku temu miałem okazję.
Ześlij mi pomoc Ducha Świętego,
niech On zamieszka w moim sercu i oczyszcza je,
bym z dnia na dzień dobrem zło zwyciężał
i stawał się coraz lepszy.
Tobie polecam moich bliskich i tych wszystkich,
których dziś spotkałem.
Umocnij ich w świadomości, że jesteś z nami
swą mocą i miłością.
Stań przy wątpiących i również przy tych,
którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie.
Pociesz również serca zranione.
Swe miłosierne oczy zwróć na rodziny osierocone.
Spojrzyj łaskawie na każdą ludzką niedolę
i ześlij pokój z Twoim błogosławieństwem.
"Panie pozostań z nami,
gdyż ma się ku wieczorowi
i dzień się nachylił" (Łk 24, 29)

MARYJO, MATKO CHRYSTUSA, TYŚ WZOREM MOJEGO ŻYCIA.
Chociaż byłaś, jak ja człowiekiem,
lecz pełnią łask przez Stwórcę wzbogacona
wznosisz się ponad wszystkich ludzi.
jesteś błogosławiona, gdyż zawierzyłaś Jezusowi.
W Nim złożyłaś swoją nadzieję i wszystką miłość.
W Chrystusie znalazłaś własne szczęście
i przez Niego na świat szczęście sprowadziłaś.
Za Twoim przykładem pragnę w Nim znaleźć
szczęście i sens mojego życia.
Podobnie jak Ty, chcę słuchać Pana,
kiedy do mnie przemawia przez głos mojego sumienia
i przez cały otaczający mnie świat.
Chcę być świadomy odpowiedzialności za siebie,
za moich najbliższych i za królestwo Boże.
Otwórz moje oczy i uszy na potrzeby duchowe
i materialne współczesnego świata.
Za Twoim przykładem niech mam serce gotowe
służyć bliźnim w potrzebie.
Pokaż mi Matko nowe środki i nowe drogi,
bym umiał nieść szczęście drugim
i przyczyniał się do budowy lepszego świata.
Wyproś mi łaskę u Boga,
bym był wierny Chrystusowi i Jego Kościołowi
podobnie jak Ty, gdyś pod Krzyżem stała. Amen.
Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.