Kain

Dlaczego darowałeś
mi wolność
Panie

stałem się
obrazoburcą

nie karz mnie
oplwaniem
i wytykaniem palców

znośniejszym
uczyń
przekleństwo

ale jak tchnąć
w Abla
życie

Konin, 29.11.2002