12. DZIEŃ

WIELKI I MIŁOSIERNY BOŻE,
Ty wiesz najlepiej, cośmy dziś przeżyli.
Skoro się nam dobrze powiodło,
to tylko dlatego, żeś Ty nas prowadził.
gdyż wszystko dobro, które czynimy
od Ciebie jedynie pochodzi.
Jeśli zaś uczyniliśmy coś złego,
wymaż to Twoim przebaczeniem; uczyń to nam,
którzy mamy udział w Krzyżu Jezusa Chrystusa.
Nie dozwól, by szatan burzył porządek
w naszych rodzinach i miłość w małżeństwach.
W swojej nieprzebranej dobroci
ulecz wszystko, co kruche i nadłamane.
Dla miłości Twojego Imienia,
zachowaj naszą młodzież od bezdroży świata
i prowadź właściwą drogą życia.
Czuwaj nad naszymi sąsiadami i przyjaciółmi.
Wspieraj, dobry Ojcze, chorych i samotnych.
Pociesz wszystkich,
którzy tę noc w bezsenności przeżywają.
Spraw, by nikt nie musiał cierpieć.
Błogosław naszego papieża, biskupów, kapłanów
i osoby Twojej służbie oddane.
Spraw, by ich życie było czytelnym znakiem
przyszłego życia.
Oto wszystko prosimy Cię
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

BOŻE MÓJ I PANIE,
wierzę we wszystko,
co Ty nam objawiłeś i co nam Kościół do wierzenia podaje,
gdyż Ty jesteś prawdomówny.
Moją wiarę pomnóż o Boże!
Boże mój i Panie!
Ufam, że otrzymam od Ciebie przebaczenie win
i łaskę wiecznego życia,
gdyż Ty, dobry i wierny, nam to przyobiecałeś.
Moją nadzieję umocnij o Boże!
Boże mój i Panie!
Kocham Cię całym sercem i ponad wszystko,
gdyż Ty jesteś najwyższym dobrem.
Z miłości ku Tobie kocham moich bliźnich,
jak siebie samego.
Miłość, o Boże, rozpalaj w sercu moim!

POZOSTAŃ Z NAMI JEZU CHRYSTE
i daj trwać wiernie w łasce Twojej,
aż dzień nadejdzie najszczęśliwszy Oblicza Twego oglądania.
Daj światła Twego jasny blask,
w nas mocno rozpalony,
by cały świat odczytać mógł,
że został odkupiony.
Dzień kończę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.