Stajenka

tonie
w mroku ciszy...

tylko Maria
pochyla się
nad żłóbkiem
aby pocałować swego Syna...

czas się rozpływa
przestaje istnieć
pomiędzy Niebem
a Ziemią
stoi stajenka
okryta miłością