Boża ścieżka

Pragnę czynić wolę Boga,
Swoją wolę ujmę w karby;
Bogu wszelkie prawa oddam,
Sobie praw odmówię twardo;
Bożą ścieżkę chcę podążać,
A swą własną - wzgardzić.

"Wiersze zachodnich górali szkockich"