Nieśmiertelni blasku

Nieśmiertelny blasku Ojca,
W Tobie źródło jest jasności,
Światłem jesteś, stwarzasz światło,
Dniu, co dniem obdarzasz ziemię;

Zniż się ku nam, Słońce prawdy,
Które świecisz na wiekami,
I Napełnij nasze serca
Blaskiem Ducha Najświętszego.

Ojca w niebie też prosimy,
Ojca wiekuistego chwały,
Ojca wszechmogącej łaski,
Aby chronił nas od złego.

Niechaj wspiera nasze czyny,
Wstrzyma groźny cios szatana,
Błogosławi zamiar dobry
I w trudnościach nam pomaga.

Niech panuje w naszych myślach
Przyodzieje nas czystością.
Niech zapali płomień wiary
I obroni przed obłudą.

Niech pokarmem Chrystusa będzie,
Wiara zaś napojem naszym;
Zaczerpnijmy więc z radością
Z ożywczego zdroju Ducha.

Niech ten dzień z weselem płynie,
Ranek niech skromnością świeci,
A południe płonie wiarą,
Aby duch nie doznał zmroku.

Złota zorza już powstaje,
Więc wyznajmy naszą wiarę:
Syn jest cały w swoim Ojcu,
Ojciec w swoim Słowie cały.

Amen