pneuma

w nocy
przychodzę do Ciebie
jak Nikoden
nie potrafię wznieść się
ponad codzienność

wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum słyszysz,
lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża.(J.3)

niech powiew
Twego tchnienia
napełni mnie
blaskiem
Pięćdziesiątnicy

pneuma - w jęz.gr. pneuma oznacza i wiatr, i ducha, także Ducha Świętego
Maria Borcz