Opieka Chrystusa

Chryste, jak światło oświeć mnie i prowadź!
Chryste, jak tarcza osłoń mnie i ukryj!
Chryste, bądź pode mną!
Chryste, bądź nade mną!
Chryste, bądź przy mnie
Po prawicy i po lewicy!
Chryste, bądź przede mną, za mną, wokół mnie!
Chryste, bądź dziś we mnie, bądź i poza mną!

św. Patryk