Epitafium czerwcowe

Nigdy nie pomyśleli, że tak powitali lato,
że wpatrzeni w zachód słońca
czerwoną krwią zalani
wzlecą na skrzydłach wolności
pod opiekę Boga oddani.

Nigdy nie pomyśleli, że tak powitali lato,
że fruwając po niebiańskich przestworzach
z przestrzelonymi skrzydłami
staną się na zawsze
naszymi aniołami stróżami.

czerwiec 2009
Monika Wojdyła