Bóg jest niewinnością

     Kilku braci z naszej wspólnoty od wielu lat mieszka w Bangladeszu, dzieląc warunki życia najuboższych. Jeden z nich napisał: "Po przejściu cyklonu sąsiedzi pytali nas: Skąd te wszystkie nieszczęścia? Czy tak bardzo zgrzeszyliśmy przeciw Bogu?" Ich cierpienie powiększał ukryty lęk przed karą Bożą.
     Bóg nigdy nie wywołuje strachu, ani niepokoju, ani nieszczęścia. Dzieli cierpienia tych, których dotykają niepojęte doświadczenia. Nas uczy łagodzić cierpienia innych ludzi. Bóg nie chce ani wojen, ani trzęsień ziemi, ani nieszczęśliwych wypadków. Bóg jest tu niewinny, Bóg jest niewinnością.
     Oby ci, którzy zostali powołani do objaśniania Ewangelii lub do prowadzenia wspólnych modlitw, mogli sobie powiedzieć: "Niech twoja modlitwa i twoje słowa nigdy nie zawierają żadnych gróźb formułowanych w Imię Boże!". Bóg jest miłością. Nie zdobywa ludzi strachem. Chrystus, nawet wtedy kiedy się nad Nim znęcano, nikomu nie groził (1 P 2,23). Przybywa, by leczyć swoją współczującą miłością.
Brat Roger z Taize, Zachować we wszystkim pokój serca.
Rozważania i opowiadania: