Fratello sole

Jesteś radosny, cieszy się Twe serce,
Gdy się w nim rodzi uczucie miłości.
Jesteś szczęśliwy bo pewność masz jedną,
Że jesteś częścią niezmiernego życia.
Co swoją hojność rozsiewa wokół nas,
Bo miłość Pana jest wielka i bez dna.
On dał nam niebo i przepiękne gwiazdy,
W dzień złote słońce, w nocy srebrny księżyc.
Owoce, zioła i kwiaty na ziemi,
Ogień, powietrze, miód i czystą wodę,
Co źródłem życia jest dla Jego stworzeń.
Bo miłość Pana jest wielka i bez dna,
Bo miłość Pana jest wielka i bez dna.

Rozważania i opowiadania: