Krótkotrwałość życia...

     Jeśli chodzi o krótkotrwałość życia ludzkiego, narzekają na nią Arystoteles i Hipokrates. Zarzucają oni naturze, że jeleniom, krukom i innym dzikim zwierzętom użycza długiego życia, natomiast życiu człowieka, który urodził się do wyższych celów, stawia tak ciasne granice.
      Mądrze jednak odparł Seneka: "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz takim je czynimy; nie brakuje nam życia, lecz je trwonimy". Życie jest długie, jeżeli je rozumnie spożytkujemy.
Każdą chwilę życia,
pomyślną jak i niepomyślną,
uczynić czymś jak najlepszym -
oto sztyka życia
i właściwy przywilej rozumnej istoty.

Rozważania i opowiadania: