Pokój

Pokój między sąsiadami,
Pokój między krewniakami,
Pokój między zakochanymi,
W miłości Króla życia.
Pokój między dwiema osobami,
Pokój między małżonkami,
Pokój między niewiastą i dziećmi,
Pokój Chrystusa ponad wszelki pokój.

"Carmina Gadelica"