Podsumowując dzień

     W książce zatytułowanej Nie musisz być ślepcem, by przejrzeć, Jim Stovall pisze:
      "Wartości, które wyznajesz, kształtują twój charakter i ustalają zarówno strukturę twoich wyborów jak i sposób oceny twych sukcesów.
     Mówiąc innymi słowy, wyznawane przez ciebie wartości kładą podwaliny pod twą samoodpowiedzialność... Każdego wieczoru, zanim położę się spać, podsumowuję dzień, który właśnie przeżyłem. I oceniam go. Rozmyślam o różnych rzeczach, które zrobiłem, czy powiedziałem i o decyzjach, które powziąłem. To było dobre. Tamto wspaniałe. A to znowu nie najlepsze. Ponieważ dążę do osiągnięcia zamierzonych celów, to, oceniając me uczynki i decyzje, jestem w stanie wprowadzać do nich bieżące poprawki.
     Kiedy oceniam me codzienne uczynki, zamykam oczy i mam poczucie spełnionego obowiązku, świadomość przybliżenia się o krok do realizacji mego ziemskiego przeznaczenia."
Rozważania i opowiadania: