Rozkład jazdy dla...

..podróżujących w stronę NIEBA!!!
ODJAZD- nie znacie dnia ani godziny.
PRZYJAZD- zależny od nas samych.
CENY BILETÓW- życie święte,wypełnianie rad ewangelicznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmużna, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków.

DLA SPÓŹNIALSKICH- specjalny pociąg ratunkowy- pojednanie w godzinę śmierci. Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy- można nie zdążyć.

UWAGA...
- Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest mieważny.
- Bilety są ważne tylko w jedną stronę, powrotnych biletów nie wydaje się.
- Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić.
- Uprasza się aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostną od niego uwolnieni.
- Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania bileów.

- WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODROŻY :-)

Rozważania i opowiadania: