Dąż do szczęścia!

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy.

O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.

Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych nawet tępych i nieświadomych oni też mają swoją opowieść.

Unikaj głośnych i napastliwych są udręką ducha.

Porównując się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.

Niech twoje osiągnięcia zarówno jak i plany będą dla ciebie źródłem radości.

Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.

Bądź ostrożny w interesach na świecie bowiem pełno oszustwa niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty.

Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.

Bądź sobą zwłaszcza nie udawaj uczucia ani nie podchodź cynicznie do miłości albowiem wobec oschłości
i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.

Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.

Rozwijaj siłę ducha aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.

Nie dręcz się tworami wyobraźni.

Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.

Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy.

Masz prawo być tutaj.

I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze.

Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem... czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia.

W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.

Przy całej swej złudności i znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.

Bądź uważny.

Dąż do szczęścia.

Rozważania i opowiadania: