Panno Wierna

Matko Boga,
Matko Chrystusa,
Matko Kościoła,
Spójrz na nas łaskawie
Virgo fidelis, Panno Wierna,
módl się za nami!

Naucz nas jak Ty wierzyłaś!
Spraw, by nasza wiara
w Boga, w Chrystusa, w Kościół,
była zawsze czysta,
jasna, odważna, mocna, wielkoduszna
Mater amabilis, Matko godna miłości!
Mater pulchrae dilectionis,
módl się za nami!
Naucz nas miłować Boga i naszych braci,
jak Ty ich umiłowałaś,
spraw, by nasza miłość bliźniego
była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.

Causa nostrae laetitiae,
Przyczyno naszej radości,
módl się za nami!
Naucz nas w wierze korzystać,
z paradoksu chrześcijańskiej radości,
która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia,
ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym.
Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna,
by móc się nią dzielić ze wszystkimi!

Amen!

Jan Paweł II

Jan Paweł II: