Jak się modlić? Medytacja ignacjańska

Konferencja wygłoszona dla Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego BECZKA w Krakowie w 2009 roku.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: