Cisza jest pełnią słowa - W poszukiwaniu ciasteczka

Kolejny apoftegmat związany z abba Makarym opowiada o ciastku. Malownicza scena poucza nas o znaczeniu przynoszenia pomocy tym, którzy są słabsi. Można by próbować wiele zarzucić choremu pustelnikowi z dzisiejszego apoftegmatu: czy na pewno prosi o właściwy rodzaj pomocy? Pokora Makarego objawia się jednak w tym, że daje pierwszeństwo miłości: jego służba na rzecz bliźniego nie jest obwarowana warunkami.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: