Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków.

Amen.

Modlitwy: