Ojca Leona słów kilka... - odcinek 17 - Wartość dzisiaj

Czy dzisiaj można w ogóle mówić o wartościach? Czasami wydaje się, że wartość ma jedynie to, co przeliczalne na pieniądze. W naszej judeochrześcijańskiej kulturze wierzymy, że najwyższą wartością jest Pan Bóg, który stworzył i kocha człowieka, kieruje jego drogą. Wartością jest dla nas życie, od poczęcia do naturalnej śmierci, dobro własne i drugiego człowieka, miłość bliźniego i to do czego dążymy całe życie – zbawienie. Jednocześnie człowiek został obdarzony wolną wolą. Może więc dokonać wyboru, czy chce opowiedzieć się za Panem Bogiem i związanymi z tym wartościami, czy stworzyć świat swoich wartości, niejednokrotnie oparty na egoizmie, ludzkiej krzywdzie, braku poszanowania drugiego człowieka.

Zapraszamy na www.ps-po.pl

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: