Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, niewinny Baranku Boży, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Chlebie Anielski, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, przymierze miłości i pokoju, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, źródło łask wszelkich, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, pociecho zasmuconych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko grzesznych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, lekarzu chorych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, szczęśliwości wybranych, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania, - zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, - zachowaj nas Panie.
Od wszelkich pożądliwości ciała, - zachowaj nas Panie.
Od pożądliwości oczu, - zachowaj nas Panie.
Od wszelkiej pychy, - zachowaj nas Panie.
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, - zachowaj nas Panie.
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, - zachowaj nas Panie.
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, - zachowaj nas Panie.
Od grzechu każdego, - zachowaj nas Panie.
Od śmierci wiecznej, - zachowaj nas Panie.
Przez najświętsze Wcielenie Twoje, - wybaw nas Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, - wybaw nas Panie.
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, - wybaw nas Panie.
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał, - wybaw nas Panie.
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił, - wybaw nas Panie.
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył, - wybaw nas Panie.
My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci ,się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył, - wysłuchaj nas, Panie.
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

Módlmy się:
Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy: