Sztuka codziennego życia - Kiedy medytujesz bądź jak Abraham...

Abraham, składając swego syna w ofierze, pokazał, że jest w stanie oddać i poświęcić wszystko dla Boga. Podobnie jest z medytacją – trzeba zostawić wszystko, żeby Bóg mógł nas napełnić swoją obecnością. Praktyka codziennej medytacji oczyszcza nasz umysł i pozwala trwać w pokoju pomimo przeciwności losu. Pozwala osiągnąć prawdziwe skupienie, czyli połączenie koncentracji i relaksu. W efekcie człowiek osiąga zbawienie nie poprzez ucieczkę od rzeczywistości, ale przez to, że staje w jej centrum, w pełni świadomy i uważny.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: