Zobacz, jak wielkie jest żniwo!

Dziewico Niepokalana,
Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
Ty, która okazujesz swoją łaskawość
i współczucie tych wszystkim,
którzy uciekają się pod Twoją opiekę,
wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy
z synowską ufnością,
i przedstaw ją Twojemu Synowi Jezusowi,
jedynemu naszemu Zbawicielowi.

Matko Miłosierdzia,
Mistrzyni ukrytej i cichej ofiary,
Tobie, która wychodzisz nam na spotkanie,
my, grzeszni, poświęcamy dzisiaj całe nasze istnienie
i całą naszą miłość.
Poświęcamy Ci także nasze życie,
naszą pracę, nasze radości,
nasze słabość i nasze bóle.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i dostatku
naszym narodom,
ponieważ wszystko to,
co mamy i kim jesteśmy,
zawierzamy Twojej opiece,
Pani i Matko nasza.
Chcemy całkowicie należeć do Ciebie
i z Tobą przemierzać drogę
całkowitej wierności Chrystusowi
w Twoim Kościele:
trzymaj nas, zawsze, czule za rękę.

Dziewicza Matko,
modlimy się do Ciebie za wszystkich biskupów,
aby prowadzili wiernych
drogami głębokiego życia chrześcijańskiego,
miłości i pokornej służby
Bogu i duszom.
Spójrz, jak wielkie jest żniwo,
wstaw się u Pana,
aby wzbudzili głód świętości
w całym ludzie Bożym
i powołał wielu kapłanów i zakonników,
mocnych w wierze
i gorliwych szafarzy tajemnic Bożych.

Udziel naszym rodzinom
łaski miłości
i poszanowania życia, które się zaczyna,
z tą samą miłością, z którą
Ty sama poczęłaś w swoim łonie
życie Syna Bożego.

Święta Maryjo Dziewico,
Matko pięknej miłości,
chroń nasze rodziny,
aby zawsze były zjednoczone
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza,
wejrzyj na nas z litością,
naucz nas zawsze kierować się ku Chrystusowi,
a jeżeli upadniemy, pomóż nam wstać
i powrócić do Niego
przez wyznanie naszych grzechów
w Sakramencie Pokuty,
który przynosi uspokojenie duszy.
Błagamy Cię o wielkie ukochanie
wszystkich sakramentów,
które są znakami Twojego Syna,
jakie nam pozostawił na ziemi.
I tak, Najświętsza Maryjo,
z pokojem Bożym w sumieniu,
a naszymi sercami wolnymi
od zła i nienawiści
możemy nieść wszystkim prawdziwą radość
i prawdziwy pokój,
które pochodzą od Twojego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który z Ojcem i Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

1979
Jan Paweł II

Jan Paweł II: