Kromka Słowa Bożego - 22.02.2015 - I Niedziela Wielkiego Postu - Pustynia

Ewangelia według świętego Marka 1, 12-15
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: