Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Głowo Jezusa - Utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Świątynio Mądrości Bożej, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Ognisko przedwiecznej Jasności, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Sanktuarium Nieskończonej inteligencji, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Zabezpieczenie przeciw błędom, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Słońce Nieba i Ziemi, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Pełna łaski i prawdy, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Żywa lekcjo pokory, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Na której Duch Święty spoczął, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która zezwoliłaś na odbicie Twej Chwały, by zajaśniała na Taborze, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Której podobał się pachnący olejek Magdaleny, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Krwawym potem zlana w Getsemani, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która płakałaś nad naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Cierniem uwieńczona, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Haniebnie znieważana w czasie Męki, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Pocieszona serdecznym gestem Weroniki, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Przewodniczko nasza i Nadziejo Nasza, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która znasz wszystkie nasze potrzeby, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która udzielasz wszystkich łask, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która rządzisz światem, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która znasz tajemnice naszych serc, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Najświętsza Głowo Jezusa - Którą oby cały świat poznał i czcił, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Która zachwycasz Aniołów i Świętych, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa - Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

- Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu
- I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości.

Módlmy się:: O Jezu, który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.

Modlitwy: