Adwent, czyli obecność - część 6 - O Królu narodów

Zbliżając się do celebracji tajemnicy Wcielenia Pańskiego, w dzisiejszych Nieszporach przywołujemy królewski majestat Jezusa Chrystusa: O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.

Święty Paweł Apostoł pisze do Efezjan (2,19–20): jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Apostoł Narodów wskazuje, jak wielka godnością Bóg obdarza w swoim Synu tych, którzy się ku Niemu zwracają. Jak jednak podkreśla o. Szymon Hiżycki, antyfona nazywa Chrystusa „Królem narodów”: „Jezus Chrystus narodził się w Betlejem nie tylko dla chrześcijan, dla pewnej wąskiej grupki ludzi, lecz narodził się dla wszystkich ludzi”. Mimo iż człowiek powstał z prochu ziemi i (Rdz 2,7), miłość Boga czyni go nowym stworzeniem.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: