Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego - zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca - zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego - zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały - zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmilszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, przedziwny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki - zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmozniejszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najcierpliwszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, najposłuszniejszy - zmiłuj się nad nami.
Jezu, cichy i pokornego serca - zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości - zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia - zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie - zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz - zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich - zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu - zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa - zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna - zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona - zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze - zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów - zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników - zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców - zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic - zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono wszystkich Świętych - zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od zła wszelkiego - wybaw nas Jezu.
Od grzechu każdego - wybaw nas Jezu.
Od gniewu Twego - wybaw nas Jezu.
Od sideł szatańskich - wybaw nas Jezu.
Od ducha nieczystości - wybaw nas Jezu.
Od śmierci wiecznej - wybaw nas Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich - wybaw nas Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego - wybaw nas Jezu.
Przez Narodzenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez najświętsze Życie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez trudy Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją - wybaw nas Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez omdlenie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój - wybaw nas Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu - wybaw nas Jezu.
Przez radości Twoje - wybaw nas Jezu.
Przez chwałę Twoją - wybaw nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Jezu, usłysz nas, - Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie jezu Chryste, którys rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;" daj nam, prosimy, uczucie twej boskiej miłości, abyśmy cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy: