Ojcze nasz

"Ojcze nasz, który jesteś w niebie"
Sens i cel życia mego
Wiecznej szczęśliwości kraina
Gdzie Odwieczny przebywa
Na nas oczekując
By wszystkich przygarnąć do Siebie
"Święć się Imię Twoje"
Oto przed nami zadanie
By o Twej świętości
Wśród świata dać świadectwo
"Przyjdź Królestwo Twoje!"
A co czynię, aby już nadeszło?
Czynić dobroć, spełniać miłosierdzie
i na ziemi ten moment przybliżyć
Być jakoby tą iskrą
O której wielki Jan Paweł II
W Łagiewnikach mówił
"Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi"
Zdać się na Twą Opatrzność
W każdej chwili życia mego
Tak w chwili radości i szczęścia
Jak i stając pod krzyżem
W mrocznej cierpienia godzinie
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
Wszystko mam Panie od Ciebie
Z Twej ręki dobrotliwej
Pamiętam o tym
Czyniąc znak krzyża
Nim posiłek spożywać zacznę
"I odpuść nam nasze winy"
Miłosierdzie - najwyższy przymiot Boga
Miłość przebaczająca
I podnosząca z upadku
Przywracająca godność Bożego dziecka
"Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"
Nie gniewam się na bliźniego
Rękę w geście pojednania wyciągam
Tak jak kiedyś podał mi ją Pan
Kiedy w grzech upadłem
"I nie wódź nas na pokuszenie"
Nie dopuść by nad naszą słabością
Wzięła górę pokusa
Lecz wielkiej siły udziel
Gdy chwile próby nastaną
Abym nie zasnął
Lecz postępował przed siebie
Nieustannie śladem Twoich słów
I jeszcze
"Ale nas zbaw ode złego"
Niech dobro zwycięży
Przecież tak bardzo
Każdy z nas tego pragnie
Gdy mrok zła nas ogarnie
Przymnóż mężnej wiary
W dobra zwycięstwo!
"Amen"
Niech się tak stanie!

Rozważania i opowiadania: