Adwent, czyli obecność - wstęp

Adwent dzieli się tradycyjnie na dwa okresy. Pierwszy, trwający do 16 grudnia, to czas przygotowania do paruzji – do drugiego przyjścia Chrystusa. Jednak już na 7 dni przed Bożym Narodzeniem rozpoczyna się kolejny etap adwentowego oczekiwania, tym razem na liturgiczny obchód pierwszego przyjścia naszego Pana. Z dwóch stron staramy się uchwycić tę samą tajemnicę obecności Jezusa wśród nas, czyli misterium Jego przyjścia w ciele oraz Jego powrotu w chwale.

U progu drugiego okresu adwentowego opat tyniecki, ojciec Szymon Hiżycki, zwraca uwagę na ten tradycyjny aspekt przygotowań do Narodzenia Pańskiego. Jak jednak podkreśla, jest też trzecie przyjście Chrystusa, „które dokonuje się dziś – wtedy, gdy Chrystus przychodzi do nas w sakramentach, w swoim Słowie, w drugim człowieku”.

Zapraszamy Was do celebrowania tej obecności (łac. adventus). Szczególnym wyrazem naszego oczekiwania będzie skierowanie uwagi na słowa nieszpornych antyfon „O”. Czym one są i jaka teologiczna treść się w nich kryje, dowiecie się w ramach tych adwentowych rekolekcji. Na początek posłuchajcie słowa wstępnego o. Szymona Hiżyckiego.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: