Wygaszanie ognia

O święta Trójco,
Zachowaj,
Strzeż,
Ochraniaj
Palenisko,
Dom,
Obejście
Tego wieczora,
Tej nocy,
Oh, tego wieczora,
Tej nocy
I każdej nocy.
Amen.

"Carmina Gadelica"