Szukaj własnej drogi

Im bardziej będziesz ulegał przybierającemu na sile materializmowi, który powoduje strach i bojaźń, im bardziej twoja osobowość będzie dusić się pod presją reklamy, tym wyraźniej stracisz radość życia. Wrażliwość i serce zostaną zagłuszone coraz to nowymi zachciankami, które nie mają nic wspólnego ze szczęściem, ale które komercjalizują twoje życie.

Nie ulegaj pokusom wszechobecnej reklamy, ona traktuje ciebie jak maszynę, która ma tylko kupować, kupować i kupować...

Spróbuj się przeciwstawić tak bardzo rozpowszechnionym dziś sposobem postępowania, które w gruncie rzeczy obliczone są na zaspokojenie żądzy chciwości i przypominają taniec wokół „złotego cielca”.

Możesz być sobą!
Masz swój własny rozum.
Masz swoje własne serce.
Bądź sobą
i krocz swoją własną drogą
w prostocie, umiarkowaniu i miłości bliźniego,
a znajdziesz
może po raz pierwszy
prawdziwą radość.