O dobrego męża

Boże, który jesteś Miłością, proszę Cię dzisiaj
o dobrego męża, któremu będę mogła ofiarować siebie -
jeśli taka jest Twoja wola -
i który będzie kiedyś ojcem naszych dzieci.
Niechaj teraz, zanim poznamy się i połączymy,
zachowa swoją czystość, ucząc się panowania nad sobą
i odpowiedzialności, aby w przyszłości mógł być
moim opiekunem i troskliwym ojcem naszych dzieci.
Dopomóż mi, dobry Boże, zachować dla niego
dar czystości, abym i ja była dobrą żoną
i prawdziwą kapłanką domowego ogniska,
a nade wszystko - czułą i troskliwą matką naszych dzieci.
Proszę Cię, miłosierny Boże, udziel mi łaski
cierpliwego oczekiwania na spotkanie z tym mężczyzną,
którego wybrałeś dla mnie, zanim się jeszcze narodziłam.
Błogosław Boże mojemu przyszłemu mężowi!