Osiem duchów zła - Chciwość

Trzecim z demonów, o których pisze Ewagriusz z Pontu, jest chciwość – jej poświęcony jest najnowszy odcinek naszych wielkopostnych rekolekcji. Poprzednie rozważania ojca Hiżyckiego wprowadziły nas w rozumienie myśli obżarstwa i nieczystości, poprzez które człowiek zmienia swój stosunek do otaczającej go rzeczywistości – nabywa skłonności do traktowania przedmiotowego i popada w zależność od określonych doznań.

Ta postawa pogłębia błędne rozumienie świata i daje początek chciwości, philargoria. Człowiek opanowany przez tę myśl staje się, jak mówi opat Szymon, „studnią bez dna; kimś, kogo nic nie może już zaspokoić”. Dusza spustoszona przez demona nieczystości, już nawykła do uprzedmiotowiania ludzi i czynienia z nich obiektu swych nieuporządkowanych żądz, swój głód kieruje ku rzeczom, łaknąc coraz więcej.

Ojciec Szymon wskazuje na szczególne zagrożenie towarzyszące nawiedzeniu przez tę myśl: człowiek jest w stanie uwierzyć, że poprzez gromadzenie określonych dóbr czy doświadczeń w sposób nieumiarkowany zaspokoi swój głód. Chciwość niszczy w człowieku chrześcijańską cnotę nadziei, odrywając go od relacji z Bogiem, obarczając ciężarem nie do uniesienia i zniewalając jednostronną wizją świata.

Osiem duchów zła
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: