Paradoks Adwentu - I stopień czujności

Jakie są sposoby, by dojść do czujności, która zdolna jest stopniowo oczyścić umysł od namiętnych myśli? Nie zawaham się ich wskazać, używając niewyszukanego i nieupiększonego języka. Uznałem bowiem, że gdy nadchodzi czas walki, nie należy słowami zasłaniać pożytku, jakie szczególnie ludziom prostym niesie czujność. Lecz ty synu Tymoteuszu, jest powiedziane, uważaj na to, co czytasz.

Tak więc, pierwszy sposób czujności polega na ścisłym badaniu wyobrażeń i podszeptów złego, albowiem bez wyobrażeń szatan nie może wzbudzać myśli ani poddawać ich rozumowi i fałszywie go łudzić.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: