Biblia Licheńska

Biblia zawiera 1456 stron,
z których 360 stanowią komentarze Jana Pawła II.
Całość uzupełniają 83 ryciny biblijne Gustave’a Doré
oraz średniowieczne, kolorowe mapy świata i Ziemi Świętej.
Patronat honorowy – Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.
Biblia Licheńska     Sanktuarium Licheńskie cechuje się piękną bazyliką i szeroko zakrojoną działalnością duszpasterską, szczególnie skierowaną do polskich rodzin. Do tego ważnego dzieła dołączyło wydanie rodzinnej Biblii Licheńskiej w porozumieniu z Wydawnictwem M
     Krakowska oficyna od lat wydaje jedno z najnowszych polskich tłumaczeń Biblii autorstwa bp. Kazimierza Romaniuka, który bez mała przez 40 lat pracował nad tym wspaniałym przekładem. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II wydawnictwo wzbogaciło pierwotny tekst o liczne komentarze świętego Papieża. Walorem tego bogatego wyboru jest to, że słowa Jana Pawła II, mimo iż wypowiedziane często przed wielu laty, odpowiada na aktualne pytania współczesności.
     Liczne biblijne historie ilustruje 83 ryciny autorstwa jednego z najlepszych ilustratorów Pisma Świętego w XIX wieku, Gustawa Doré. Pozwalają one niejako wejść wyobraźnią w rzeczywistość tamtych wydarzeń, i zetknąć się z tajemniczym pięknem.
     Oprócz tych, jakże istotnych elementów, Biblia Licheńska zawiera wizerunek Matki Bożej Licheńskiej, krótką historię sanktuarium, oraz słowo kustosza, ks. Wiktora Gumiennego, który dzieli się świadectwem przemiany człowieka w kontakcie ze Słowem Bożym. „Gorąco zachęcam wszystkich – kończy swoją opowieść - do których dotrze ten piękny egzemplarz Pisma Świętego, aby nie tyle się nim chwalili, trzymali nieskazitelny na półce, ile by każdego dnia karmili się Słowem Bożym w nim zawartym, tak aby mogło zmieniać ich życie”. Oprócz tego Biblia Licheńska zawiera rozważania Jana Pawła II na temat rodziny i jej duchowej wartości. „Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich – pisał Jan Paweł II w cytowanej tu adhortacji Christifideles laici i zaraz dodaje: Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek »rodzi« się i »wzrasta«, jest podstawową komórką społeczeństwa. Tę wspólnotę należy otaczać szczególną opieką…”
     Z kolei w encyklice Centissimus annus święty Jana Paweł II pisał: „Pierwszą i podstawową komórką »ekologii ludzkiej« jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą. Chodzi tu o rodzinę opartą na małżeństwie, gdzie wzajemny dar z samego siebie, mężczyzny i kobiety, stwarza takie środowisko życia, w którym dziecko może się urodzić i rozwijać swe możliwości, nabywać świadomość własnej godności i przygotować się do podjęcia swego jedynego i niepowtarzalnego przeznaczenia”.
     Natomiast w adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II pisał: „W istocie każdy akt prawdziwej miłości wobec człowieka potwierdza i doskonali duchową płodność rodziny, będąc aktem posłuszeństwa wobec głębokiego, wewnętrznego dynamizmu miłości, rozumianej jako oddawanie siebie innym”. I dalej dodawał: „rodzina jeszcze dzisiaj posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby, wzbogacić go głębokim człowieczeństwem i włączyć, zachowując jego odrębność i niepowtarzalność w tkankę społeczeństwa”.
     Licheńskie wydanie Biblii, może stać się zatem cenną pamiątką dla pielgrzymów, tak licznie nawiedzających Sanktuarium, może być również doskonałym prezentem na różne okazje. A jej systematyczna lektura daje szansę przemiany życia, o jakiej wspominał ks. kustosz.
     Warto dodać, że Biblia zawiera specjalne błogosławieństwo dla rodzin, które wspólnie czytają Słowo Boże. Papież udzielił go 19 marca 2005 r. niedługo przed swoją śmiercią.
Czytelnia: