Z powodu Jezusa i Ewangelii

Brat Moris, Z powodu Jezusa i ewangelii     Brat Moris, znany w Polsce między innymi jako autor książek Żyć kontemplacją w sercu świata i Wierzę w Kościół, tym razem przedstawia opowieść zupełnie inną, osobistą: wraz z nim wracamy do początków drogi, która zaprowadziła go do wspólnoty Małych Braci Jezusa – i do Polski. Towarzyszymy mu w pielgrzymce do Chartres, gdy przeżył prawdziwe nawrócenie, podczas pierwszego pobytu wśród małych braci w Berre i nowicjatu w oazie El Abiodh Sidi Szeikh (Algieria). Widzimy go w białym fartuchu w marokańskim szpitalu, jako pielgrzyma w Rzymie i studenta teologii w Tuluzie, na misji w Afryce Środkowej i wreszcie – wśród najbiedniejszych na warszawskiej Pradze.
     Brat Moris opisuje swoje spotkania z małymi braćmi, życie w skromnych warunkach fraternii, wrażenia po zetknięciu się z kulturą muzułmańską, liczne podróże i niezwykłą, ciepłą atmosferę wspólnoty Małych Braci Jezusa. Jego wspomnienia układają się w barwną opowieść, pełną zabawnych anegdot i poważnych refleksji.
     Osobisty ton autobiografii równoważy lekkość i swoboda stylu oraz mądry, niekiedy żartobliwy dystans autora wobec dawnych niepokojów, oczekiwań i wyborów. Chociaż brat Moris najwięcej uwagi poświęca swoim współbraciom – zarówno tym najbardziej znanym jak Jacques Maritain, jak i tym całkiem anonimowym – wszystkie karty książki przenika jego niezwykła osobowość: duchowa siła i mądra łagodność, prostota i bezpośredniość. A także to, co nieustannie przyciąga do niego, do małej fraterni w Izabelinie, całe rzesze ludzi spragnionych rozmowy lub wspólnej modlitwy: naturalna i niekłamana radość, jaką sprawia mu kontakt z ludźmi, codzienne spotkania na wspólnej drodze.
     To prosta opowieść człowieka „ubogiego duchem”, która pokazuje, że 2 000 lat po narodzeniu Chrystusa życie ewangeliczne jest możliwe. Bez dążenia do uzyskania dóbr materialnych, oparte na ciężkiej pracy, służbie biednym i opuszczonym. Przekaz niezwykle ważny dla katolików w XXI wieku, w kraju, w którym zdecydowana większość społeczeństwa przynajmniej nominalnie należy do Kościoła Katolickiego. Książka brata Morisa przypomina o tym, co najważniejsze – czyni to jednak nie w formie napomnienia, ale pokazuje radość, jaką może dać życie zgodne z nauką Jezusa.
Brat Moris, Z powodu Jezusa i ewangelii
Wydawnictwo Esprit 2010, cena 34,90 zł,
ISBN 978-83-61989-20-2
Czytelnia: