Proszę Cię, Święta Dziewico Maryjo

Proszę Cię,
Święta Dziewico Maryjo,
wyproś mi łaskę,
ażebym otrzymał Jezusa z tego samego Ducha,
który sprawił, że Ty poczęłaś i porodziłaś Jezusa.

Niech dusza moja przyjmie Jezusa przez tego samego Ducha,
który sprawił, że Twoje ciało poczęło Jezusa.

Niech kocham Jezusa w tym samym Duchu,
w którym Ty wielbiłaś Go jako swego Pana
i miłowałaś jako swego Syna. Amen.

Modlitwy: