Usłysz nasze wołanie

Panie Jezus, usłysz nasze wołanie:
- poprzez swego Ducha odnów swój Kościół, żeby mógł z coraz większą płodnością ofiarowywać światu owoce Twego Odkupienia;
- poprzez swego Ducha umocni w ich świętych przyrzeczeniach tych, którzy poświęcili swoje życie Twojemu Kościołowi: w kapłaństwie, w diaknonacie, w życiu zakonnym, w instytutach misyjnych, w innych formach życia konsekrowanego;

Ty, który wezwałeś ich do swojej służby, uczyń ich doskonałymi współpracownikami w dziele zbawienia;
- poprzez swego Ducha pomnażaj powołania do swojej służby: czytasz w sercach i wiesz, że wielu jest zdolnych pójść za Tobą i pracować dla Ciebie; daj młodzieży, a także innym ludziom, wielkoduszność konieczną, by przyjąć Twoje wezwanie; siłę, aby mogli zaakceptować wyrzeczenia, które się z nim wiążą; radość dźwigania krzyża łączącego się z doskonałym wyborem, tak jak Ty go dźwigałeś w pewności Zmartwychwstania.

Modlimy się do Ciebie, Panie Jezu, wraz z Twoją Najświętszą Matką Maryją, która była obok Ciebie w godzienie Twej Odkupieńczej Ofiary. Modlimy się do Ciebie o Jej wstawiennictwo, żeby wielu spośród nas, także dzisiaj, miało odwagę i pokorę, wiarę i miłość, by odpowiedzieć "tak", jak Ona odpowiedziała, gdy została wezwania, by współpracować z Tobą w misji powszechnego zbawienia. Niech się tak stanie!

Jan Paweł II: