A Duch wieje kędy chce

     W czasie trwania Wielkiego Postu warto uświadomić sobie istotę i znaczenie w naszym życiu – życiu chrześcijanina, Chrztu. Po pierwsze warto, gdyż przeżywany teraz okres Roku liturgicznego skupia się głównie na przemienieniu nas „ku”, zwróceniu „ku” przemianie wewnętrznej, ku Chrystusowi – i to tylko na Krzyżu (por. 1 Kor, 2,2).
     Po za tym chrzest nie jest sakramentem, o którym można zapomnieć – „było, minęło”. Jako sakrament konsekracyjny, wyciska na naszej duszy niezatarte znamię synostwa Chrystusowego a przez to w jego skutkach, zostaliśmy zobowiązani do wypełniania Woli Chrystusa, jako wszczepieni „przez jeden chrzest” (Efez. 4,5) do Mistycznego Ciała Chrystusa jako Jego członki (por. Rzym. 12, 4).
     Chrzest święty nakłada obowiązki wynikłe z bycia powołanym do uczestniczenia w boskiej naturze przez wszczepienie w Chrystusa jak szczep w latorośl (zob. Rzym 6, 3-5). Dlatego też warto poznać ten sakrament, aby to pełniej czerpać ze skarbca owych „zdrojów wody zbawicielowych” (Iz 12,3) jak również w celu głębszego poznania tajemnic Chrystusowych.
     Wreszcie dzięki dostrzeżeniu niezwykłości Chrztu poznamy „Tego, co pociesza nas” (hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź).
Czytelnia: