Bóg we wszystkim

On pobudza wszystko.
On daje życie wszystkiemu,
On panuje nad wszystkim,
On podtrzymuje wszystko.
On zapala światło słońca,
On dostarcza światło nocy,
On uczynił źródło na pustyni.
On jest Bogiem nieba i ziemi,
Mórz i rzek,
Słońca, księżyca i gwiazd,
Wyniosłej góry i pokornej doliny,
Bogiem w niebie,
Pod niebem,
I ponad niebem.

Święty Patryk
Apostoł Irlandii