Modlitwa o łaski Bożego Dziecięcia

Jezu Chryste, Słowo Przedwieczne,
Ty, przychodząc na ziemię, opromieniasz ją radością.
Napełnij moje serce laską Twego nawiedzenia.
Nasz Zbawicielu,
Ty przez swe narodzenie objawiłeś ludziom wierność Boga,
spraw, abym wiernie dochował przyrzeczeń chrztu świętego.
Królu nieba i ziemi,
Ty posłałeś aniołów, aby ludziom głosili pokój,
zachowaj moje życie w Twoim pokoju. Panie,
Ty przyszedłeś jako prawdziwy krzew winny dający ludziom życie,
spraw, abym jak gałązka trwał zawsze w Tobie i przynosił obfite owoce dobra.
Amen.