Debata „Erotyka mnie dotyka”

Czy żyjemy w świecie przeerotyzowanym? Jak obronić dzieci i młodzież przed szkodliwością pornografii i erotyki? Jak uczyć siebie i innych przeżywania własnej godności? Jakiej przestrzeni publicznej pragniemy i jak ją budować?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć podczas debaty „Erotyka mnie dotyka” organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Debata odbędzie w czwartek, 3 lutego o godz. 19.00 w budynku Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym w Warszawie (sala konferencyjna im. Stefana Starzyńskiego).

W debacie udział wezmą przedstawiciele organizacji zajmujących się problemem pornografii i erotyki w wychowaniu oraz przestrzeni publicznej:
- Agata Balcerzak i Magdalena Lipniacka realizujące w szkołach program pt. „Archipelag Skarbów”,
- Rafał Porzeziński ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa,
- Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl,
- Michał Baran z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Do udziału w debacie w szczególności zapraszamy rodziców, wychowawców, osoby aktywne społecznie oraz studentów.

Czytelnia: