2. DZIEŃ

PANIE, POZOSTAŃ Z NAMI,
dzień się przechylił, już wieczór zapada.
Pozostań z nami
i z Twoim Świętym Kościołem.
Pozostań z nami,
pod wieczór dnia,
pod wieczór naszego życia, pod wieczór świata.

Pozostań z nami,
z Twoją łaską i dobrocią,

z Twoim Świętym Słowem i sakramentami,
z Twoją dla nas pociechą i błogosławieństwem.
Pozostań z nami,
gdy na nas nadchodzi noc zmartwień i pokus,
noc ubóstwa i biedy, noc samotności i opuszczenia,
noc choroby i cierpień, noc gorzkiej śmierci.
Pozostań z nami,
i z osobami nam bardzo drogimi,
z naszymi siostrami i braćmi,

z małymi i dorosłymi,
z tymi, co blisko i od nas daleko,
ze zdrowymi i chorymi,
z tymi, co się radują
i co się smucą,
z wszystkimi, rozterkę serc przeżywającymi.
Pozostań z nami,
i ze wszystkimi wierzącymi w Ciebie.
Pozostań teraz i na wieki. Amen.

TRUD DNIA UKOŃCZONY.
Dzięki Ci, Chryste Panie,
że od grzechu i większych zmartwień
dziś nas ochroniłeś.
Zachowaj nas w swej łasce i prowadź nas prostą drogą,
byśmy wdzięcznym sercem nieustannie Twą dobroć sławili.
Pozwól, że w nadchodzącą noc
pod Twą opiekę się chronimy,

a na spoczynek się udając,
w Tobie, o Panie, ufność pokładamy.
Prosimy Cię też, o Panie, za wszystkie dusze,
które ten padół opuściły. Udziel im Twojego pokoju.

ZABIERZ, O PANIE
całkowicie moją wolność,
zabierz mój rozum i wyobraźnię,
zabierz moją wolną wolę.

To, co mam i co posiadam, od Ciebie otrzymałem.
Oddaję Ci to wszystko z powrotem i przekazuję z prośbą, byś tym według swej woli kierował.
Daj mi tylko swą miłość i łaskę,
a stanę się wystarczająco bogaty i niczego więcej szukać nie pragnę.
(Św. Ignacy Loyola)