Miesięcznik Egzorcysta: Moc Różańca

Bóg nigdy nie odsyła z niczym, ponieważ będąc Miłością, chce ciągle dawać ludziom to, co dla nich najlepsze. Jeśli czasem jakaś konkretna prośba się nie ziści, to jeszcze nie wynika z tego, że nie zostaliśmy wysłuchani. Może wtedy Bóg daje nam coś o wiele lepszego korzystniejszego, czego w tym momencie nie rozumiemy? Bóg zawsze daje więcej niż człowiek prosi. – pisze Artur Winiarczyk, redaktor naczelny „Miesięcznika Egzorcysta” we wprowadzeniu do październikowego numeru pisma.
     Tematem przewodnim bieżącego wydania „Miesięcznika…” jest różaniec. Kolejne artykuły pisma przybliżają istotę i tradycję tej niezwykłej modlitwy.
     Ks. Jarosław Cielecki podkreśla, że różaniec stanowi wielką siłę przeciwko Szatanowi, dodaje odwagi i wiary w to, że nie jesteśmy w walce ze złem bezbronni. Mówiąc o nieocenionej wartości modlitwy różańcowej, kapłan przytacza liczne przykłady z własnego życia i pracy egzorcysty. Doświadczenia, o których wspomina, nie pozwalają pozostać obojętnym wobec tego niezwykłego oręża, jakim obdarzyła nas Matka Boża.
     To, jak bardzo niewygodny dla Szatana jest różaniec, jak bezradne staje się zło wobec żarliwej modlitwy sięgających po niego ludzi, obrazują publikowane w październikowym „Miesięczniku…” świadectwa. Dominika i Rafał znaleźli w maryjnym nabożeństwie ocalenie. Doświadczyli matczynej miłości, której siła stanowi nieprzekraczalną barierę dla mocy Szatana.
     W kolejnych artykułach najnowszego numeru znaleźć można wiele na temat wyjątkowego charakteru modlitwy różańcowej. Dr Wincenty Łaszewski koncentruje się na swoistej ewolucji, jaka stała się udziałem nabożeństwa, które na przestrzeni wieków, począwszy od pierwszych eremitów, a kończąc na współcześnie wciąż żywej tradycji różańcowej, zmieniało się wraz z pokoleniami odmawiających je wiernych.
     Juliusz Gałkowski natomiast, w artykule „Rozważając wcielenie”, spogląda na tradycję modlitwy różańcowej z perspektywy historii kultury. Przybliża zarówno fakty, jak i legendy związane z narodzinami tego pięknego nabożeństwa. Odpowiada m.in. na pytania o dominikański rodowód modlitwy i o jej rzekome związki z używanymi przez buddyjskich mnichów sznurami paciorków.
     Tekstem z pewnością bardzo aktualnym i dotyczącym szeroko dyskutowanego problemu jest artykuł dra Tomasza Teluka „Dziecko w machinie gender”. Autor wypowiada się w nim na temat nachalnej działalności propagatorów ideologii gender, zwolenników teorii względności płci i wyższości tożsamości psychicznej i kulturowej nad biologiczną. Zachęca do świadomego śledzenia coraz mocniej promowanego, także wśród najmłodszych, trendu. Ostrzega przed bierną postawą wobec zjawiska, które nie pozostanie bez wpływu na rzeczywistość, w której przyjdzie nam żyć.

     Miesięcznik Egzorcysta sprzedawany jest w salonach Empik-u, Kolportera, Ruch-u, Relay, Inmedio i Garmond Press. Pismo dostępne jest głównie w punktach z wejściem do środka, czyli tzw. salonach prasowych. Wydawca zapewnia też prenumeratę krajową i zagraniczną. Więcej informacji na temat Miesięcznika znajduje się pod adresem: miesiecznikegzorcysta.pl

Miesięcznik Egzorcysta: Moc Różańca
Czytelnia: