Różaniec - maj 2013

Temat numeru: TRADYCJA RZECZ ŚWIĘTA?!
„Święta Tradycja i Pismo Święte (…) zmierzają do jednego celu (…) ożywiają w Kościele misterium Chrystusa” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Czym dla mnie jest tradycja? Czy znajduję dla niej miejsce w swoim życiu? Czy doceniam jej wartość w moim dojrzewaniu do żywej wiary? To ważne pytania, na które szukamy odpowiedzi w majowym numerze „Różańca” i na które warto sobie samemu odpowiedzieć. Przepełnieni radością z wyboru Papieża polecamy lekturze strony poświęcone pierwszym dniom jego posługi Piotrowej, m.in. piękne świadectwa osób, które przebywały w tym szczególnym czasie w Rzymie. Papież Franciszek przypomina, że jesteśmy wezwani, by z miłością „strzec Jezusa wraz z Maryją”, a także strzec tego, „czym Bóg nas obdarzył”. Dlatego strzeżmy TRADYCJI, która jest tak ważna jak WIARA. Siłę tradycji w przekazywaniu wiary podkreśla nie tylko nauczanie katechizmowe, jej siłę poświadcza swoim życiem wiele osób, np. matka bł. ks. Jerzego, o czym można przeczytać w jednym z artykułów. Przypominamy także o naszych stałych cyklach: „Maryja w tajemnicy Kościoła”, „Wierzę, ufam, kocham” i „Apostołowie różańca”; w majowym numerze przybliżamy postać kolejnego wielkiego czciciela Maryi – bł. Bartolo Longo (więcej na ten temat w elektronicznym wydaniu „Różańca”). Zapraszamy również do lektury i odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu oraz do elektronicznej prenumeraty „Różańca”.
Czytelnia: