Przybądź, Duchu Pocieszycielu

Przybądź, Duchu Pocieszycielu,
napełnij łaską nasze serca.
Ogniu miłości, źródło życia,
przybądź i nawiedź nas swą łaską.
Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim.
Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą.
Duchu Święty Boże,
daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym.
Przeniknij nas swoim tchnieniem
i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech.
Wypal swym ogniem wszystko,
co może być w nas przeciwnego miłości Bożej
i spraw, by ona płonęła w naszych sercach.
Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas,
abyśmy zostali od nich uwolnieni lub jeżeli taka jest wola Boża
znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz.
Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych.
Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach;
w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw,
aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo,
które by nie miało na celu Twojej chwały i czci.

Kocham Cię i uwielbiam,
Duchu święty Boże,
uświęć mnie i zbaw.
Amen.