Prowadź nas w prawdzie

Panie, prowadź nas! Prowadź mnie w prawdzie! Prowadź nas w prawdzie!

Prowadź w prawdzie, o Chryste, matki i ojców: zachęconych i umocnionych sakramentalną łaską małżeństwa oraz świadomych, że są na ziemi widocznym znakiem Twojej doskonałej miłości do Kościoła. Niech pogodnie i zdecydowanie, z wytrwałością ewangeliczną, stawiają czoło obowiązkom życia z wytrwałością ewangeliczną, stawiają czoło obowiązkom życia małżeńskiego i chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci.

Prowadź w prawdzie, o Chryste, młodych ludzi: nie pozwól, by dali się omamić nowym bożkom, takim jak przesadny konsumpcjonizm, dobrobyt za wszelką cenę, moralny permisywizm, bunt przemocy. Spraw, by przeżyli w radości Twoje przesłanie, które jest przesłaniem błogosławieństw, przesłaniem miłości do Boga i do bliźniego, przesłaniem zaangażowania moralnego w celu prawdziwego przeobrażenia społeczeństwa.

Prowadź w prawdzie, o Chryste, wszystkich wiernych: niech wiara chrześcijańska ożywia całe ich życie i uczyni z nich odważnych świadków Twojej zbawczej misji wobec świata, sumiennych i energicznych członków Kościoła, radosne dzieci Boże oraz braci i siostry wszystkich ludzi!

Prowadź nas w prawdzie, o Chryste! Na wieki!

Jan Paweł II: