Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości

Dar słowa: